Duomenų tvarkytojas, valdytojas ir tikslas. UADBB “Jota“ juridinio asmens kodas 304095237, buveinės adresas Vytauto g. 108-17, Šiauliai (Draudimo brokeris) Jūsų asmens duomenis renka ir tvarko šiais tikslais: siekiant įvertinti Jūsų draudimo poreikius ir pateikti Jums aktualų draudimo pasiūlymą; siekiant tarpininkauti Jums sudarant draudimo sutartį su draudimo bendrove; draudimo sutarties administravimo tikslu; siekiant užtikrinti savo teisėtus interesus bei vystyti savo teikiamas paslaugas. Jūsų asmens duomenis tvarkome tik turėdami teisėtą tvarkymo pagrindą. Esant poreikiui Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti ir kitais teisės aktuose numatytais pagrindais…